Hvad er en digital strategi?

Jeg skriver ovenfor, at din digitale strategi er afgørende for din (online) succes – og det er med god grund.

Din digitale strategi er både sammenfatningen af- og bindeleddet mellem hele dit (digitale) marketingmix. Din digitale strategi sørger for, at dine markedsføringskanaler spiller sammen – at de understøtter og komplementerer hinanden, så du opnår de rette synergieffekter på tværs af hele dit marketingmix.

Hvorfor have en digital marketing strategi?

Alternativet, hvis din digitale strategi ikke er på plads, er, at du (måske) spilder din tid og energi på kanaler, der enten ikke gavner din forretning – og dermed egentlig bare er spild af ressourcer, eller at der er væsentlige optimeringsmuligheder, fordi kontaktfladerne mellem dine forskellige kanaler ikke understøtter hinanden i tilstrækkelig grad.

Men vigtigst er, at den digitale strategi passer til din virksomhed og dens ressourcer – at det er en online strategi, som I også har mulighed for at eksekvere på internt. Ligeledes er det naturligvis helt afgørende, at den digitale strategi understøtter den overordnede forretningsstrategi, der er lagt for virksomheden.

Se videoen og hør konkrete tips til, hvordan du laver den rigtige digitale strategi for din virksomhed.

Sådan laver vi sammen en digital strategi, der får dig foran dine konkurrenter

1. Indsigt i din virksomhed, din branche og din målgruppe


Ethvert strategiforløb tager udgangspunkt i din nuværende situation og dine nuværende data. Hvilken virksomhed er I? Hvilken branche er I i, og hvordan er konkurrencesituationen i branchen? Hvem er målgruppen, og hvordan er deres købsadfærd? Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden - hvad er målsætningerne? Det er alle spørgsmål, der er enormt vigtige at få besvaret, så vi kan lægge dén digitale strategi, der passer til din virksomhed.2. Udvælgelse af kanaler

Når vi kender dine nuværende data, konkurrencesituationen i din branche, målgruppen og dens købsadfærd samt at vi ved, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, er vi klar til at udvælge de digitale kanaler, der skal bruges for at nå virksomhedens mål. Det er nemlig vigtigt at forstå, at det ikke er alle digitale kanaler, der nødvendigvis er egnede for din virksomhed - og at det i hvertfald ofte forholder sig sådan, at andre kanaler er mere givtige at entrere før andre. Eksempelvis kan det være en god idé at fokusere på SEO for at skabe trafik til dit website, før vi begynder at lave et forkromet e-mail marketing setup.


3. Strategiformulering og opstilling af KPI'er

På baggrund af det forudgående analysearbejde, målsætningerne for virksomheden - dels for de digitale initiativer, men også økonomisk - samt udvælgelsen af de forskellige digitale kanaler, formulerer vi en strategi, og opstiller sammen relevante KPI'er, der fungerer som pejlemærker for hele indsatsen, og som vi løbende evaluerer og følger op på.


4. Planlægning og eksekvering af digitale aktiviteter

Med den overordnede digitale strategi på plads, er det nu tid til at planlægge aktiviteterne. Hvad skal der helt konkret gøres? Hvilke budskaber skal leveres - og hvor? Og når dén del ellers er på plads, er det egentlig "bare" at komme igang.

Det skal her også nævnes, at min rolle både kan være rådgivende - altså ift. at lægge selve strategien, hvorefter I internt udfører opgaverne, men min rolle kan også være mere operativ, hvor de konkrete opgaver også udføres af mig. Det kan også være en blanding, hvor vi sammen udfører opgaverne.


5. Evaluering og opfølgning

Med udgangspunkt i de fastlagte KPI'er evaluerer vi løbende indsatsen - foretager ændringer, hvor det er nødvendigt, og sætter gang i nye digitale initiativer og kanaler, når forretningen er moden til det.

Spørgsmål, der ofte bliver stillet til digitale strategier


Få mine 7 bedste (og helt gratis) gør-det-selv-hacks til at overhale dine konkurrenter på Google ↓

  Hvem har brug for en digital strategi?

  Det korte svar er, at det har alle virksomheder, der ønsker udvikling fremfor afvikling. Det skyldes, at vi lever i et enormt digitaliseret samfund, hvor vi hver især er meget digitale i vores hverdag. Det betyder altså, at dine kunder – uanset om du driver virksomhed B2C eller B2B, er online. Så vil du interagere med menneskerne i din målgruppe, må du også være tilstede, der hvor de er.

  Så er der selvfølgelig forskel på, hvor store digitale armbevægelser, man har – men fælles for langt de fleste virksomheder i dag er, at de er digitale i et eller andet omfang. Forstået på den måde, at mange har en hjemmeside, en Facebook-side eller lignende – og det er da glimrende, men hvorfor ikke få det fulde udbytte af den digitale tilstedeværelse?

  Det er her, den digitale strategi har sin berettigelse – uanset om driver en servicevirksomhed eller en e-commerce forretning. En digital strategi er nemlig en gennemarbejdet, systematisk plan, der sikrer, at du er til stede de rigtige steder og med de rigtige budskaber – hvilket ultimativt betyder, at du får et meget større udbytte af dine annoncekroner uanset omfanget af din digitale tilstedeværelse.

  Hvornår har du brug for en digital strategi?

  Du har brug for en digital strategi, så snart du driver virksomhed. Digital marketing er nemlig en effektiv kanal til at få flere kunder, og det bør du udnytte.

  Men skal vi anskue det lidt mere overordnet, ligger der som regel to vækststrategier til grund for udarbejdelsen af en digital strategi:

  • Markedspenetrering: Ønsker du at vækste på dit nuværende marked, er digital marketing som nævnt en effektiv måde at få flere kunder på – hvorfor du har brug for en digital strategi til at gøre det smartest.
  • Markedsudvikling: Ønsker du at indtage nye markeder, er det altid en god idé at foretage en grundig markedsanalyse og lægge en digital strategi for det pågældende marked, inden du entrerer det. Det skyldes, at der ikke er to markeder, der er ens – hvorfor indsigt i markedsforhold er helt afgørende, og din digitale strategi skal naturligvis tilpasses dertil.

  Hvad indeholder en online strategi?

  En online strategi indeholder en analyse af virksomhedens interne forhold, hvor den nuværende situation bliver klarlagt. Fokus er dels virksomhedens data – hvordan er virksomhedens omgang med dens kunder? Hvad fungerer i det nuværende setup, og hvad fungerer ikke? Det er også relevant at se på virksomhedens ressourcer – dels økonomisk, men også i forhold til de interne kompetencer for at finde ud af, hvilke digitale kanaler virksomheden for nærværende kan honorere internt.

  Derudover foretages der en markedsanalyse – hvordan er konkurrencesituationen i markedet, og hvordan er købsadfærden hos målgruppen?

  Med udgangspunkt i dét, kan man nu begynde at se på, hvilke digitale marketingkanaler der er relevante for virksomheden. Det kan eksempelvis være:

  • SEO (organisk trafik fra Google)
  • Google Ads (det være sig annoncering på Google, YouTube, Google Display Annoncering mfl.)
  • E-mail Marketing
  • Social Media Marketing (annoncering på Facebook og andre sociale medier)

  Derefter – afhængig af omfanget af den digitale strategi, opstiller man relevante målsætninger eller KPI’er, så indsatsen gøres målbar. Derfra handler det om at planlægge de forskellige aktiviteter, føre dem ud i livet og senere evaluere og følge op på performance.

  Få en gratis og uforpligtende samtale om din digitale strategi

  Jeg besvarer alle mails indenfor 24 timer – men du er også mere end velkommen til at ringe til mig.